เรื่องจริงของเวลา

posted on 23 Apr 2010 14:58 by nickpan

 

เวลาเป็นสิ่งเดียว ที่เรา ไม่สามารถย้อนกลับไปเืพื่อแก้ไขได้ ถ้ามนุษย์มีพรวิเศษสักข้อ

คงอยากย้อนกลับไป เพื่อแก้ไข บางสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว

แต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด คือ  อยู่กับปัจจุบัน เรียนรู้ ความผิดพลาดจากอดีต

แล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุด อนาคต ก้อ คงต้องปล่อยให้เวลาเป็นตัวทำหน้าที่

ความจริงของเวลา ก้อ คือ มันเดินไปเรื่อยๆ เวลาไม่เคยหยุดที่จะอยู่กับที่

เช่นเดียวกับ ชีวิต ของคนเรา มันเดินไปตามทางของมัน 

และฉันก้อเป็นหนึ่งคน ที่อยากกลับไปเปลี่ยนบางสิ่ง ซึ่งความจริงแล้ว

มันเปลี่ยนไม่ได้ แต่สิ่งๆนั้น มันทำให้ชีวิตฉันในวันนี้สับสน ฉันกำลังตกอยู่

ระหว่าง ทางแยกของเวลา ทำไงได้ชีวิตมันก้องี้ ผิดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

อะไรได้  แต่ต้องอยู่กับวันนี้ให้ได้

edit @ 23 Apr 2010 15:18:21 by nickpan

edit @ 23 Apr 2010 18:17:10 by nickpan

edit @ 24 Apr 2010 07:40:35 by nickpan

Comment

Comment:

Tweet

เป็นเรื่องจริงที่ว่า เวลาไม่เคยย้อนกลับมา
อยู่กับเวลานี้ให้ดีที่สุด น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดconfused smile

#3 By R O C K on 2010-04-23 16:03

ชอบคำพูดสุดท้ายมากๆเลยค่ะ

-ต้องอยู่กับวันนี้ให้ได้ -

เรื่องจริงเลย big smile

#2 By 二ーオーン。 on 2010-04-23 15:20

* - *

ใช่เลย ย ย ย